Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Vítejte na webu Library 2.0 - Knihovna 2.0

Cílem webového projektu, jenž se věnuje tematice Library 2.0 (český ekvivalent Knihovna 2.0), je snaha upozornit na nový model knihovnického přístupu. Nejedná se o žádnou revoluci, která bude znamenat destrukci dosavadních knihovnických postupů a přístupů ke knihovnické praxi, jak si řada odpůrců tohoto modelu myslí. Jde o nové nástroje, metody a postupy, jimiž lze dosáhnout cílů, o něž se knihovnictví pokouší od prvopočátku. Orientace na uživatele, snaha přilákat lidi do knihoven, zlepšování služeb, zapojení uživatelů, podpora využívání informačních zdrojů – vše výše jmenované a nejen to, může být realizováno a rozšiřováno za pomoci aplikací a služeb webu 2.0 uplatněných v knihovnickém prostředí.


Hlavní pozornost tohoto webu bude věnována především: vysvětlení pojmu Library 2.0, charakteristice a principům daného modelu, popisu jednotlivých služeb, nastínění dalšího vývoje apod.

Webová prezentace vychází z bakalářské práce "LIBRARY 2.0 – možnosti využití technologií Webu 2.0 pro zlepšení služeb knihovny", která byla obhájena 4. června 2008 na Masarykově univerzitě v Brně - Kabinet knihovnictví. Bakalářská práce "LIBRARY 2.0 – možnosti využití technologií Webu 2.0 pro zlepšení služeb knihovny" pojednává o nových trendech, které jsou výsledkem aplikace nástrojů a služeb Webu 2.0 ve sféře knihoven. Práce se ve své úvodní části zaměřuje na základní vymezení a charakteristiku Webu 2.0. Účelem je pochopení jeho zákonitostí ve vztahu k modelu Library 2.0. Další část práce se již přímo věnuje samotnému modelu Library 2.0. Výkladu pojmu, teoretickému rámci, charakteristikám, principům a jednotlivým službám. Výše uvedené slouží jako podklad pro kritické zhodnocení dané problematiky. Následuje vytvoření teoretického modelu implementace konceptu Library 2.0 v prostředí vysokoškolských knihoven, se zaměřením na obecný teoretický popis postupů na cestě vysokoškolské knihovny ke Knihovně 2.0.


TIPY PRO VÁS

Originální šperky: Tepané šperky, měděné šperky, měděné náušnice, fusing, fimo, gizmo šperky, měděné náramky. Moderní šperky, které sluší!

Zvládněte anglický jazyk: doučování, výuka angličtiny (Rousínov, Vyškov, Slavkov), příprava - maturita z angličtiny. Angličtina pro všechny!

Zajistíme pro vás do 3 dnů PENB. Nejlevnější energetický štítek budov zpracujeme na dálku bez DPH a nutnosti dopravy.Creative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.