Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Analýza konceptu web 2.0 a návrh využití jeho technologií a služeb v knihovně

08.07.2010 16:16

Magisterská práce „Analýza konceptu web 2.0 a návrh využití jeho technologií a služeb v knihovně“ se zabývá konceptem web 2.0, jedním z nejdiskutovanějších internetových fenoménů současnosti. Web 2.0 je označení pro nové webové služby, marketingové strategie a způsoby využívání dat, které se objevily po krachu tzv. internetové bubliny. Nejdůležitější změnou je pak zapojení uživatelů do tvorby obsahu webu a vznik online komunit. Práce se pokouší o formulaci definice a co nejkomplexnější představení tohoto konceptu. Ukazuje hlavní aspekty a principy webu 2.0 (long tail, využití kolektivní inteligence, síťový efekt), seznamuje čtenáře s jeho charakteristickými technologiemi (AJAX, RSS, podcasting, sociální záložkování, tagy, wiki, blogy), kategorizuje a popisuje jeho typické aplikace (Del.icio.us, YouTube, Flickr, Amazon, Wikipedie, MySpace a daší). Nastiňuje i sociální aspekty používání webu 2.0. Práce rovněž představuje související koncept knihovna 2.0, který se pokouší aplikovat poznatky z webu 2.0 v prostředí knihovny a vrátit jí tak její respektované postavení v informačním procesu. Praktická část představuje návrh možného rozšíření stávajících služeb Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové pomocí technologií (blog, RSS, podcasting) a služeb (fotoalbum, záložky, mapy) webu 2.0.

Citace:

KAMENICKÝ, Jan. Analýza konceptu web 2.0 a návrh využití jeho technologií a služeb v knihovně. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav čes-ké literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2008. 117 s. + 7 s. příloh. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík.

—————

ZpětCreative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.