Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


On-line služby knihoven v České republice se zaměřením na Library 2.0

19.07.2010 23:08

Problematika sociální interakce a práce v prostředí WWW je většině z nás dobře známá, s tímto jevem se setkáváme takřka denně, oblast knihovnictví nevyjímaje – samotná oblast mezilidská komunikace je velmi důležitou součástí knihovnictví a informačních služeb. Vlastně by se dalo říct, že schopnost správné a efektivní komunikace je jedním ze základních pilířů úspěšného provozování knihovny či jiné paměťové instituce. Jeden z fenoménů dnešní doby - Internet (dále jen internet) - dnes výrazně zasahuje do oblasti lidské komunikace. S jeho rozvojem a rostoucími nároky uživatelů se objevují nové knihovnické koncepty, jako je Library 2.0, zahrnující také nové trendy v komunikaci knihovna-uživatel. Proto jsem se rozhodla zaměřit se na oblast on-line (dále jen online) služeb knihoven. V době, kdy uživatelů internetu stále přibývá a komunikace přes internet je již nedílnou součástí knihovnictví a informačních služeb, se s touto problematikou setkáváme stále častěji. Objevují se nové poznatky, postřehy a úvahy o komunikaci knihovny s uživatelem, a s tím vznikají podněty pro další zpracování tématu. To může přispět k většímu povědomí o této problematice v oboru a následně pomoci řešit případné problémy, se kterými se informační pracovníci během on-line komunikace s uživateli mohou setkat. Více o tématu naleznete v bakalářské práci: On-line služby knihoven v České republice se zaměřením na Library 2.0

Citace:

HANA, Vičarová. On-line služby knihoven v České republice se zaměřením na Library 2.0. Brno, 2009. 76 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita Brno.

—————

ZpětCreative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.