Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Sdílení obrazových dat

 

Obrazové a multimediální soubory mají velkou vypovídací hodnotu a široký potenciál. Vytváření a sdílení obrazových a multimediálních dat může knihovna využít nejen ke své propagaci, ale i jako možnost, jak seznámit veřejnost s prostorem a architekturou knihovny. [68] S pomocí fotografií a videa lze ideálním způsobem představit některé druhy činností a služeb, které knihovna uživatelům poskytuje, stejně jako pomoci při jejich využívání. Názorné příklady ve formě fotografií a videí se mohou stát vhodným doplňkem online (virtuálních) referenčních služeb. Užití shora uvedených souborů hraje nemalou roli taktéž v rámci procesu vyučování či instruktáže. Na významu nabývá především v knihovnických institucích, kde je jedním z hlavních a pri-márních poslání právě vzdělávání.

Možnost podělit se formou obrazových dat o zážitky z volnočasových a kulturních aktivit dává knihovně k dispozici efektní nástroj, jak zaujmout uživatele a přilákat je ke spoluúčasti. Výhodou je i to, že pokud knihovna nemá dostatek datového prostoru na svých oficiálních webových stránkách, může vytváření fotogalerií na jiných místech v dané věci knihovně hodně pomoci. Nesmíme ani zapomenout na fakt, že jakékoliv typy obrazových a multi-mediálních souborů mohou být zahrnuty do fondu knihovny.

Způsobů, jak využít potenciálu sdílení obrazových dat, je mnoho. Záleží jen na představivosti knihoven, jakou měrou je aplikují. Nabízí se např. možnost vytvoření pravidelného video pořadu o historii knihovny nebo videomagazínu, který informuje o aktuálním dění v knihovně. Lze vyhlásit fotografickou soutěž či videosoutěž s tematikou, jež se týká knihovny. Soutěžní příspěvky je možno následně využít k propagaci či uspořádat výstavu. Cílem však může být jen zábava a navazování vztahu s uživateli. Knihovna může taktéž prostřednictvím videa představit veřejnosti jednotlivé zaměstnance knihovny – vytvořit jejich videoportréty. Knihovníci se tím stanou lidštější a zároveň mohou ukázat význam a hodnotu knihovnické práce. Variant využití je opravdu mnoho.

Možnost sdílení obrazových a multimediálních souborů přináší celá řada aplikací Webu 2.0.[1] Mezi nejoblíbenější patří služby jako Flickr či YouTube. Flickr dovoluje kromě zveřejňování a sdílení fotografií i jejich uspořádání do tematických kategorií, přidávání komentářů, provázání na další fotografie a kategorie, napojení na RSS kanál. Výhodou je možnost vytvořit knihovně samostatný profil. Tento fakt mimo jiné řadí službu Flickr taktéž mezi nástroje sociální sítě, jejichž význam a účinek byl popsán výše. Takto zveřejněné fotografie na Flickru či videa na YouTube mohou říct nejen našim stálým uživatelům: „Jsme tu a vy jste naší součástí – stačí se jen podívat na fotografie a videa“, nebo „Umíme se spolu bavit a objevovat nové věci“.

Zveřejnění fotografií a videí dává veřejnosti šanci získat představu, jaká je naše knihovna, co dělá a jak moc může být součástí jejich života. Knihovna díky zveřejňování těchto souborů vstupuje do virtuálního prostředí současných i potenciálních uživatelů.

 

Příklady užití – fotografie:

  1. National Library of Australia[2] – australská národní knihovna umožňuje  uživatelům na svých stránkách posílání a sdílení fotografií za pomoci Flickru  v rámci projektu „Picture Australia“. Obrázky vhodné pro další použití  knihovnou se ukládají do sbírky knihovny. [50]
  2. Georgia State University Library's photos[3] – fotografie z univerzitní  knihovny zveřejněné prostřednictvím Flickru.
  3. The Public Library of Charlotte & Mecklenburg County[4] – fotografie  uživatelů v rámci propagace čtenářství.

 

Příklady užití – video:

  1. Using the SPCC Library Catalog[5] – instruktážní video pro uživatele kata-  logu.
  2. Black History Month at Yorkwoods Public Library[6] – zdařilá videoreportáž  o knihovnické akci „Black History Month“.
  3. Inside 5: MCC Library News[7] – videopořad s informacemi z knihovny.


[1] Podrobný seznam aplikací určených ke sdílení videí lze nalézt na adrese: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_sharing_websites. Seznam aplikací ke sdílení foto-grafií je dostupný na adrese: https://en.wikipedia.org/wiki/Photo_sharing.

[2] https://www.flickr.com/groups/pictureaustralia_ppe/

[3] https://flickr.com/photos/gsulibrary/

[4] https://www.plcmc.org/fotofun/gallery.asp

[5] https://www.spcc.edu/currentstudents.php?item=462

[6] https://www.youtube.com/watch?v=h65cmhrlRxM

[7] https://www.youtube.com/watch?v=UpAlYhgNC8U

Použité zdroje 

Vaše reakce uvítám v diskusním fóru.Creative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.