Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Sociální služby

 

Aplikace jako MySpace, Flickr, Ning[1] nebo Facebook poskytují jak uživatelům, tak i knihovnám (knihovníkům) jednoduchý nástroj ke zveřej-ňování informací a umožňují být v interakci s dalšími aktéry této služby. Pokud chce knihovna najít jednoduchou a finančně nenáročnou cestu k současným i potenciálním uživatelům, získat přístup do míst, kde se schází a sdílí své „virtuální žití“, pak by měla přemýšlet o založení profilů ve výše zmíněných aplikacích. Může tím ovlivnit mnohé. Ukázat, že existuje, rozvíjet komunikaci, přilákat uživatele, propagovat se, doporučovat své služby a informační zdroje, pomáhat řešit problémy uživatelů ve vztahu ke knihovně a hlavně navázat přátelství a spolupráci.

Uvedené služby umožňují ve svém rozhraní např. implementaci OPAC vyhledávání. Jde sdílet profilové informace o knihovně či fotografie, lze zde blogovat, chatovat, odkazovat na naše přátele, partnerské organizace apod. O rozšířenosti použití sociálních aplikací svědčí četné množství profilů knihoven na MySpace.[2]

 

Příklady užití:

  1. The Leddy Library - University of Windsor[3] – profil univerzitní knihovny  na Facebook.
  2. Brooklyn College Library[4] – profil knihovny na MySpace.
  3. Lester Public Library[5] – profil knihovny na Flickr.


[1] https://www.ning.com/

[2] Podrobný seznam je k prohlédnutí na adrese: https://groups.myspace.com/myspacelibraries.

[3] https://www.facebook.com/pages/Windsor-ON/Leddy-Library-University-of-Windsor/84626

36557

Použité zdroje 

Vaše reakce uvítám v diskusním fóru.Creative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.