Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Použité zdroje textů webu

Pužité zdroje u textů pro jednotlivé stránky tohoto webu:

[1]

ALA TechSource Blog [online]. (C) 2008 [cit. 2008-03-15]. Dostupné z URL: .

 

[2]

ANDERSON, Chris. The Long Tail. Wired [online]. October 2004, Issue 12.10 [cit. 2008-03-13]. Dostupné z URL:

 

[3]

BIANCU, Bonaria. Library 2.0 meme map - version 2.0 [online]. [cit. 2008-03-18]. Dostupné z URL: .

 

[4]

BLOCK, Marylaine. Library 2.0 means better Service : a presentation by Marylaine Block for the British Columbia Library Association [online]. April 19, 2007 [cit. 2008-03-22]. Dostupné z URL:

 

[5]

BLYBERG, John. 11 reasons why Library 2.0 exists and matters [online]. 1. 9. 2006 [cit. 2008-03-29]. Dostupné z URL: .

 

[6]

BLYBERG, John. AADL.org Goes Social [online]. 01/21/07 [cit. 2008-03-15]. Dostupné z URL: .

 

[7]

BLYBERG, John. Library 2.0 : The road ahead [online]. 13. 12. 2005 [cit. 2008-04-02]. Dostupné z URL: .

 

[8]

BOENINGER, Chad F. Wiki as Online Roladex [online]. Mar 24th, 2006 [cit. 2008-03-24]. Dostupné z URL: .

 

[9]

BOOG, Jason. Library 2.0 Movement Sees Benefits in Collaboration with Patrons [online]. 4. November 2005 [cit. 2008-02-27]. Dostupné z URL:

 

[10]

BREEDING, Marshall. Instant messaging : it's not just for kids anymore. Computers in Libraries [online]. November / December 2003, Volume 23, Number 23. Dostupné z URL:

 

[11]

Cambridge Scientific Abstracts. CSA Illumina : LISA : Library and Information Science Abstracts [online]. (C) 2008 [cit. 2008-03-12]. Dostupné z URL: <https://www-md1.csa.com/csaillumina/login.php>.

 

[12]

CASEY, Michael E.; SAVASTINUK, Laura C. Library 2.0 : A Guide to Participatory Library Service. Medford : Information Today, 2007. 172 s. ISBN 978-1-57387-297-3.

 

[13]

CASEY, Michael E. LibraryCrunch : Service for the Next Generation Library – A Library 2.0 Perspective by Michael Casey [online]. [cit. 2008-02-24]. Dostupné z URL: .

 

[14]

CASEY, Michael E. WPopac : An OPAC 2.0 Testbed [online]. February 9, 2006 [cit. 2008-03-23]. Dostupné z URL:

 

[15]

COHEN, Laura. Action plan for a 2.0 Library [online]. March 14, 2007 [cit. 2008-04-02]. Dostupné z URL:

 

[16]

COHEN, Laura. Is There a „Dark Side“ to Library 2.0? [online]. January 31, 2007 [cit. 2008-03-30]. Dostupné z URL:

 

[17]

COHEN, Laura. Librarian's 2.0 Manifesto [online]. Posted on November 8, 2006 [cit. 2008-03-18]. Dostupné z URL:

 

[18]

COHEN, Laura. Snake Oil, Bandwagons, and Library 2.0 [online]. January 23, 2008 [cit. 2008-04-03]. Dostupné z URL:

 

[19]

COHEN, Laura. Tags : A Good Thing for the Academic Web [online]. September 28, 2006 [cit. 2008-03-27]. Dostupné z URL:

 

[20]

CONROY, Mike. Digital Divide [online]. November 2007 [cit. 2008-03-30]. Dostupné z URL:

 

[21]

CONROY, Mike. Privacy [online]. November 2007 [cit. 2008-03-30]. Dostupné z URL:

 

[22]

CRAWFORD, Walt. Library 2.0 and „Library 2.0“. Cites & Insights : Crawford at Large [online]. 2006, Volume 6, Number 2. [cit. 2008-03-04]. Dostupné z URL:

 

[23]

DAMES, Matthew K. Features - Social Software in the Library [online]. July 26, 2004 [cit. 2008-03-22]. Dostupné z URL:

 

[24]

DANOWSKI, Patrick. Library 2.0 : Will the web 2.0 change everything? In CASLIN 2007, Stupava 3. – 7. June 2007 [online]. Stupava, 2007 [cit. 2008-03-28]. Dostupné z URL:

 

[25]

DRÁBKOVÁ, Kateřina. Informační potřeby, vnímání knihoven a informačních zdrojů ve společnosti (se zaměřením na akademické prostředí). Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, 2007. 110 s. + VII s. příl. Vedoucí práce Věra Jurmanová Volemanová.

 

[26]

ELearning 2.0 : Wikipedia, the free encyclopedia [online]. Last modified 2. March 2008 [cit. 2008-03-23]. Dostupné z URL:

 

[27]

FARKAS, Meredith. Library Success : A Best Practices Wiki [online]. Last modified 16. January 2008. [cit. 2008-03-24]. Dostupné z URL: <https://www.libsuccess.org/index.php?title=Main_Page>.

 

[28]

FARKAS, Meredith. Using Wikis to Create Online Communities [online]. 1. 9. 2005 [cit. 2008-03-21]. Dostupné z URL:

 

[29]

FICHTER, Darlene. Why and How to Use Blogs to Promote Your Library's Services. MLS : Marketing Library Services [online]. November/December 2003, Vol. 17, No. 6 [cit. 2008-03-23]. Dostupné z URL:

 

[30]

GAGYI, Matej. Social bookmarking [online]. 13. 12. 2005 [cit. 2008-03-25]. Dostupné z URL:

 

[31]

H. W. Wilson Company. LLIS : Library Literature & Information Science Fulltext [online]. (C) 2002-2008 [cit. 2008-03-12]. Dostupné z URL: <https://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml>.

 

[32]

HABIB, Michael C. Academic Library 2.0 Concept Model, Basic (final version) [online]. Dec 9, 2006 [cit. 2008-04-01]. Dostupné z URL: .

 

[33]

HABIB, Michael C. Academic Library 2.0 Concept Model, Detailed (final version) [online]. Dec 9, 2006 [cit. 2008-04-01]. Dostupné z URL: .

 

[34]

HABIB, Michael C. The Academic Library 2.0 Model : An ALA TS Blog Interview with Michael C. Habib [online]. Posted on 01/30/2007 [cit. 2008-03-15]. Dostupné z URL:

 

[35]

HABIB, Michael C. Toward academic library 2.0 : development and application of a library 2.0 methodology [online]. 17-Nov-2006 [cit. 2008-03-20]. Dostupné z URL:

 

[36]

HOUGHTON, Sarah. Library 2.0 Discussion : Michael Squared [online]. December 19, 2005 [cit. 2008-03-16]. Dostupné z URL: <https://librarianinblack.typepad.com/librarianinblack/2005/12/library_20_disc.html>.

 

[37]

How to use Web 2.0 in your library [online]. Updated Apr-16-08 [cit-2008-04-17]. Dostupné z URL:

 

[38]

ILIFF, John. April 11 : Podcasting in Libraries [online]. April 11 2006 [cit. 2008-03-27]. Dostupné z URL: .

 

[39]

Integrated library system : Wikipedia, the free encyclopedia [online]. Last modified 12. March 2008 [cit. 2008-03-21]. Dostupné z URL:

 

[40]

ISER, Stephanie. What is Library 2.0? [online]. February 12, 2006 [cit. 2008-03-30]. Dostupné z URL:

 

[41]

KELLY, Brian. Web 2.0 : Addressing the Barriers to Implementation in a Library Context [online]. Last modified 20-February-2008 [cit. 2008-03-30]. Dostupné z URL: .

 

[42]

KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. (C) 2004 [cit. 2008-03-17]. Dostupné z URL:

 

[43]

Library 2.0 : Wikipedia, the free encyclopedia [online]. Last modified 6. March 2008 [cit. 2008-03-17]. Dostupné z URL:

 

[44]

Library 2.0 in 15 minutes a day [online]. Last modified 14. Dec 2007 [cit. 2008-03-26]. Dostupné z URL:

 

[45]

LITWIN, Rory. The Central Problem of Library 2.0 : Privacy [online]. May 22, 2006 [2008-03-30]. Dostupné z URL:

 

[46]

MANESS, Jack M. Library 2.0 Theory : Web 2.0 and Its Implications for Libraries. Webology [online]. June 2006, Volume 3, Number 2 [cit. 2008-02-14]. Dostupné z URL: <https://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html>.

 

[47]

MARVANOVÁ, Eva. Knihovna 2.0 : model služeb. In Knihovny současnosti 2007 : Sborník z 15. konference, konané ve dnech 11. – 13. září 2007 v Seči u Chrudimi [online]. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007 [cit. 2008-03-09]. Dostupné z URL:

 

[48]

MARVANOVÁ, Eva. Nová generace sítě webových stránek Web 2.0, Library 2.0 a jejich využití ve službách knihoven. In CASLIN 2007, Stupava 3. – 7. June 2007 [online]. Stupava, 2007 [cit. 2008-02-20]. Dostupné z URL:

 

[49]

MARVANOVÁ, Eva. Převálcuje nás Internet? Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2007, ročník 7, číslo 2 [cit. 2008-03-22]. Dostupné z URL:

 

[50]

MILLER, Paul. Library 2.0 : The challenge of disruptive innovation (A Talis White Paper) [online]. Version 1.0. February 2006 [cit. 2008-02-11]. Dostupné z URL:

 

[51]

MISÁKOVÁ, Miroslava. Principy „webu 2.0” jako prostředek rozvoje infogramotnosti ve vzdělávací instituci. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, 2006. 85 s.

 

[52]

Montana Library 2.0 Challenge [online]. Last modified March 24, 2008 [cit. 2008-03-31]. Dostupné z URL: .

 

[53]

MORÁVEK, Jindřich. Web 2.0 a jeho možnosti [online]. [cit. 2008-02-26]. Dostupné z URL:

 

[54]

NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Školní knihovna v současné škole. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2005, ročník 5, číslo 3 [cit. 2008-04-01]. Dostupné z URL:

 

[55]

NILSEN, C. Final thoughts on library 2.0 [online]. December 3, 2007 [cit. 2008-02-28]. Dostupné z URL: .

 

[56]

OCLC (Online Computer Library Center). Perceptions of Libraries and Information Resources (2005) [online]. [cit. 2008-03-07]. Dostupné z URL:

 

[57]

Ohio University Libraries. Take the Library’s iPod Tour [online]. September 5th, 2006 [cit. 2008-03-28]. Dostupné z URL:

 

[58]

O’REILLY, T. Web 2.0 Compact Definition : Trying Again [online]. December 10, 2006 [cit. 2008-03-01]. Dostupné z URL:

 

[59]

O’REILLY, T. What Is Web 2.0 : Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software [online]. 2005-09-30 [cit. 2008-03-02]. Dostupné z URL:

 

[60]

PALEČEK, Lukáš. Web 2.0, Social bookmarking, Tagging, RSS, AJAX, Instant Messaging, Podcasting, Vodcasting, Wiki, Library 2.0 [online]. 2007-02-06 [cit. 2008-02-25]. Dostupné z URL:

 

[61]

PAULÍKOVÁ, Alena. Stretneme sa v L2? In Elektronické služby v znalostnej spoločnosti [online]. Zvolen, 2007 [cit. 2008-03-28]. Dostupné z URL: 

 

[62]

RETHLEFSEN, Melissa L. Tags Help Make Libraries Del.icio.us : Social bookmarking and tagging boost participation. Library Journal [online]. 9/15/2007 [cit. 2008-03-26]. Dostupné z URL:

 

[63]

SHAW, Russell. Web 2.0? It doesn’t exist [online]. December 17th, 2005 [cit 2008-03-07]. Dostupné z URL:

 

[64]

SCHNEIDER, K. G. Library 2.0 Cookbook : A commonsense guide to those perplexing but intriguing new technologies you keep hearing about [online]. October 2006 [cit. 2008-03-29]. Dostupné z URL:

 

[65]

SKLENÁK, Vilém. Web 2.0 a knihovny aneb Library 2.0. In Automatizace knihovnických procesů 2007 : sborník z 11. ročníku semináře pořádaného ve dnech 16. – 17. května 2007 v Liberci [online]. Praha : ČVUT, 2007 [cit. 2008-02-22]. Dostupné z URL:

 

[66]

SKLENÁK, Vilém. Web 2.0 vs. sémantický web. In INFORUM 2007 : 13. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 22. – 24. května 2007 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2007 [cit. 2008-02-10]. Dostupné z URL:

 

[67]

STEINEROVÁ, Jela. Relevancia vo vedeckej komunikácii a nové služby elektronického prostredia. In CASLIN 2007, Stupava 3. – 7. June 2007 [online]. Stupava, 2007 [cit. 2008-03-02]. Dostupné z URL: <https://internal.ulib.sk/indico/prispevky/steinerova.pdf>.

 

[68]

STEPHENS, Michael. 10 More Reasons to Use Flickr in Your Libraries (Updated) [online]. May 22, 2006 [cit. 2008-03-23]. Dostupné z URL:

html>.

 

[69]

Taxonomy : Wikipedia, the free encyclopedia [online]. Last modified 19. March 2008 [cit. 2008-03-24]. Dostupné z URL:

 

[70]

The Koha Development Team & Katipo Communications Ltd. Public Libraries Using Koha [online]. (C) 1999-2005 [cit. 2008-03-11]. Dostupné z URL:

 

[71]

TKALČÍKOVÁ, Daniela. Scénologie webu a role knihovny. In Automatizace knihovnických procesů 2007 : sborník z 11. ročníku semináře pořádaného ve dnech 16. – 17. května 2007 v Liberci [online]. Praha : ČVUT, 2007 [cit. 2008-03-22]. Dostupné z URL:

 

[72]

VAISHAR, Antonín. Folksonomie. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2007. 71 s. Vedoucí práce Mgr. Silvie Presová, DiS.

 

[73]

VANĚK, Jiří. Co je to WordPress [online]. 16. leden 2008 [cit. 2008-03-22]. Dostupné z URL:

 

[74]

Web 2.0 : Wikipedia, the free encyclopedia [online]. Last modified 4. March 2008 [cit. 2008-03-05]. Dostupné z URL:

 

[75]

WINTER, Elizabeth L. Social Software in Academic libraries : A Web 2.0 Toolkit [online]. October 2007 [cit. 2008-03-27]. Dostupné z URL:

 

[76]

ZBIEJCZUK, Adam. Web 2.0 – charakteristika a služby. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky, 2007. 75 s. Vedoucí práce Mgr. David Kořínek.Creative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.