Možnosti využití webu 2.0 v prostředí knihoven


Rss

 

Syndikace obsahu je vhodný prostředek, který umožňuje získat přehled o nových informacích v oblastech, jež uživatele zajímají. Je-li knihovna natolik zaneprázdněná jinými aktivitami, že se nemůže směrem k veřejnosti plně věno-vat zasílání nových informací a zpráv o všech aspektech její činnosti (akce a programy, organizační novinky, změny v rámci fondů apod.), může v tomto případě využít právě RSS služeb. RSS např. pomáhá nahradit často neefektivní způsob publikování soupisů „přírůstků“ nových publikací (zdrojů), které jsou běžně realizovány formou zveřejňování seznamů ve formátu pdf či doc. Použití RSS je nenáročné časově i finančně. Je snadným a rychlým nástrojem jak pro knihovnu, tak pro uživatele. Ti jen zvolí, co je zajímá – o čem chtějí být automaticky informováni. Při použití RSS by knihovna neměla zapomenout na instruktáž. Měla by podat uživatelům podrobné informace o tom, co jsou to služby RSS a vysvětlit jejich fungování a použití. RSS lze v dnešní době propojit s většinou aplikací Webu 2.0. Využití tohoto nástroje je všestranné a záleží jen na dané knihovně, v jaké míře a rozsahu a pro jaké účely RSS aplikuje. Použití RSS je již dosti rozšířené i v českých knihovnách.

V případě, že bude umožněno propojit službu RSS s uživatelsky plně přizpůsobenou webovou stránkou knihovny, může být dokonce nahrazeno běžné prohledávání obsahu knihovnického webu. Takovéto spojení může zajistit, že uživatelsky přizpůsobená webová stránka knihovny přinese přímo k uživateli pouze produkci zvoleného obsahu. [46]

 

Příklady užití:

  1. The Library of Congress - RSS Feeds and Email Subscriptions[1] – RSS  kanály různých kategorií.
  2. The Tacoma Public Library - RSS / XML Feeds at the Tacoma Public  Library - New Titles and New Events[2] – RSS kanály nových událostí a „pří- růstků“ fondu.
  3. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - RSS kanály[3] – tematické  RSS kanály: novinky, pořádané akce, informace pro knihovny, nové tituly  v katalogu SVK, knihovnicko-informační zpravodaj „U nás“.


[1] https://www.loc.gov/rss/

[2] https://search.tacomapubliclibrary.org/rss/rss.asp

[3] https://www.svkhk.cz/rss-kanaly.html

Použité zdroje 

Vaše reakce uvítám v diskusním fóru.Creative Commons License
Library 2.0 - Knihovna 2.0 by martin čech is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.